Med lastniki novejših vozil z dizelskimi motorji čedalje več pozornosti vzbuja kratica DPF filter oziroma filter, ki izloča trdne delce iz izpušnih plinov. Ti nastajajo kot produkt zgorevanja dizelskega goriva v motorju in imajo na zdravje ljudi škodljive posledice.

V našem servisu izvajamo čiščenje DPF filtra, ki ga  izvajamo z posebnim termičnim postopkom in visokotlačnim pritiskom, brez uporabe aditivov in tekočin. Čiščenje izvajamo za vse vrste vozil.

Zakaj je potrebno čiščenje DPF filtra?

Zaradi škodljivih vplivov, ki jih trdni delci povzročajo na zdravje ljudi, je Evropska unija pred časom uvedla standard (EURO IV), ki predpisuje stopnjo emisij, ki jih lahko v ozračje spusti novo vozilo, in s tem znižala dopustno raven trdnih delcev v izpušnih plinih.

V izpušne sisteme dizelskih vozil so tako proizvajalci začeli vgrajevati DPF filtre, s čimer so zadržali se sproščanje problematičnih trdnih delcev. Filtre za zadržavanje trdnih delcev je treba redno čistiti, saj vozila ob delni ali popolni zamašitvi filtra zaradi močnega padca moči motorja ni več mogoče normalno voziti.

Čiščenje DPF filtra